Ως σήμερα απόκεινται στα ΓΑΚ-Αρχεία νομού Σερρών τα εξής αρχεία:

5 δημοτικά

50 διοικητικά

8 δικαστικά

112 εκπαιδευτικά

7 οπτικοακουστικά

5 συμβολαιογραφικά

61 συλλογές

3 χαρτογραφικά

1 εκκλησιαστικό

Από το υλικό αυτό έχουν ταξινομηθεί περίπου 250 γραμμικά μέτρα ενώ περίπου 500 μέτρα παραμένουν αταξινόμητα ή αποθηκευμένα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες....(στη βουλγαρική γλώσσα).Μία από τις πολλές προκηρύξεις που έριξαν οι Βούλγαροι κομμουνιστές στους δρόμους της 
				πόλης των Σερρών αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας, στις 3/9/1944. Υπογράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα Σερρών. Αρχείο εγγράφων κατοχικών αρχών. χ.χ.