κεντρική υπηρεσία | αρχική σελίδα | νέα | χάρτης πλοήγησης | συχνές ερωτήσεις | χρήσιμες διευθύνσεις | επικοινωνία


Η υπηρεσία των ΓΑΚ Σερρών δραστηριοποιείται σε τομείς αρμοδιοτήτων της ερευνητικούς και πολιτιστικούς. Ειδικότερα:

Επιλογή ιθαγένειας από κάτοικο Πορροίων. Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου. Χρονολ.:1914Επισημαίνει, καταγράφει, ταξινομεί και καταλογογραφεί αρχεία δημόσια και ιδιωτικά. Δημοσιεύει τους καταλόγους σε ειδικές αρχειακές εκδόσεις ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Εξυπηρετεί τους πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υπηρεσίες, που αναζητούν συμβόλαια, ληξιαρχικές πράξεις και άλλα δημόσια έγγραφα

Προσπαθεί να συντηρήσει και να διασώσει σπάνια και πολύτιμα για την ιστορία του τόπου τεκμήρια.

Διαμορφώνει συνθήκες κατάλληλες για ν' αναπτυχθεί η ιστορική έρευνα για τις Σέρρες μέ βάση το αρχειακό υλικό.

Εξυπηρετεί τους ερευνητές, επιστήμονες, ιστορικούς, και όχι μόνο, με το να τους διαθέτει το πρωτογενές υλικό των αρχειακών ενοτήτων της και τους καταλόγους αρχείων που έχουν συνταχθεί, ενισχύοντας με κάθε δυνατό τρόπο έρευνες και μελέτες της τοπικής ιστορίας.

Φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τις πηγές της τοπικής ιστορίας,αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό και οργανώνοντας μαθήματα τοπικής ιστορίας

Στην υπηρεσία μας λειτουργεί Αναγνωστήριο τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, για την εξυπηρέτηση των ερευνητών.